332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 332/2014 Sb.
Částka 132
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2014
Rozeslán dne 29. 12. 2014
Platnost od 29. 12. 2014
Účinnost od 1. 7. 2015
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 40/1994 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 201/1997 Sb., 221/1999 Sb., 225/1999 Sb., 217/2000 Sb., 308/2002 Sb., 362/2003 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., 626/2004 Sb., 110/2006 Sb., 187/2006 Sb., 264/2006 Sb., 198/2009 Sb., 272/2009 Sb., 458/2011 Sb., 399/2012 Sb.
Ruší předpis 143/1992 Sb., 47/1995 Sb., 222/1997 Sb., 47/1998 Sb., 55/2001 Sb., 492/2001 Sb., 289/2002 Sb., 328/2002 Sb., 421/2002 Sb., 514/2004 Sb., 565/2006 Sb., 336/2007 Sb., 131/2008 Sb., 131/2009 Sb., 200/2009 Sb., 223/2010 Sb., 376/2010 Sb., 45/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Poznámka:
Tato novela mění 25 dalších právních předpisů a ruší 33 právních předpisů. Nabývá účinnosti až dnem 1.7.2015. S ohledem na tuto časovou prodlevu od publikace do účinnosti odkazujeme pouze na úplný text novely.