164/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 164/2019 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 6. 2019
Rozeslán dne 1. 7. 2019
Platnost od 1. 7. 2019
Účinnost od 1. 7. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2020, s výjimkou a) ustanovení čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti 1.7.2019, a b) ustanovení čl. I bodů 22 a 24, která nabývají účinnosti 1.1.2022.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 187/2006 Sb., 73/2011 Sb., 259/2017 Sb., 92/2018 Sb.
Novelizován předpisem 136/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související zákony a změna některých dalších zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.1.2020

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změny v §123e odst. 2 a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - účinnost od 1.1.2020.
  • Změny v čl. VII, čl. VIII a čl. X zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související zákony - účinnost od 1.7.2019.
  • Změny v čl. VIII a čl. XII zákona č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - účinnost od 1.7.2019.