326/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
ikona P
Číslo předpisu 326/2021 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 8. 2021
Rozeslán dne 8. 9. 2021
Platnost od 8. 9. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 s výjimkou ustanovení a) čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII 1. bodu 7, 2. bodu 8, pokud jde o §56c odst. 3, 3. bodu 17, 4. bodu 20, pokud jde o §70 odst. 7 písm. a) a b), 5. bodu 22, 6. bodu 23, pokud jde o §72 odst. 3 písm. a), 7. bodu 43, pokud jde o §76 odst. 1 písm. p), a 8. bodů 42, 49, 51, 59, 61 a 63, která nabývají účinnosti 1.1.2023, a b) čl. VII bodů 3 a 64, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 499/2004 Sb., 187/2006 Sb., 378/2007 Sb., 372/2011 Sb.
Anotace

Změna §10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Změna §3 a §63 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Změna §117 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - účinnost 1.1.2023.

Čl. IV - Přechodné ustanovení - účinnost 1.1.2023

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Čl. VI - Přechodná ustanovení - účinnost 1.1.2023.

Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

účinnost 1.1.2023

účinnost 1.1.2024

Čl. VIII - Přechodná ustanovení.