255/2020 Sb. - Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 255/2020 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 5. 2020
Rozeslán dne 27. 5. 2020
Platnost od 27. 5. 2020
Účinnost od 27. 5. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 27.5.2020, s výjimkou ustanovení §3, 4 a §5 bodu 4, která nabývají účinnosti 1.6.2020, a ustanovení §2 a §5 bodů 1 až 3, která nabývají účinnosti 1.9.2020.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 187/2006 Sb., 133/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů.

Změny:

  • Změny v §39 a v §54 v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - účinnost od 1.9.2020.
  • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.6.2020

§4 - Přechodné ustanovení - účinnost od 1.6.2020

Změny v ustanoveních:

  • body 1. až 3. - účinnost od 1.9.2020
  • bod. 4 - účinnost od 1.6.2020
  • Změna v §2 v zákoně č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

§7 - Přechodné ustanovení