247/1999 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
ikona P
Číslo předpisu 247/1999 Sb.
Částka 83
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 10. 1999
Rozeslán dne 11. 11. 1999
Platnost od 11. 11. 1999
Účinnost od 1. 1. 2000
Platnost do 31. 12. 2008
Provádí předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb.
Zrušen předpisem 187/2006 Sb.