366/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
ikona P
Číslo předpisu 366/2008 Sb.
Částka 118
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 9. 2008
Rozeslán dne 7. 10. 2008
Platnost od 7. 10. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 31. 12. 2011
Provádí předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 187/2006 Sb.
Zrušen předpisem 470/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 2. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a
 3. č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.

Nařízením vlády se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

 1. Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu uvedené v §18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se pro účely úpravy výše dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009, upravují takto:
  1. částky 550 Kč se zvyšují na 610 Kč,
  2. částky 790 Kč se zvyšují na 870 Kč.
 2. Částky pro stanovení průměrné částky připadající na kalendářní den uvedené v §17 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se pro účely úpravy výše dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009, upravují takto:
  1. částky 550 Kč se zvyšují na 610 Kč,
  2. částky 790 Kč se zvyšují na 870 Kč.

Účinnost změn 1.1.2009.

Naše poznámka závěrem:
Toto nařízení vlády je před paragrafem 1 uvozeno větou:
"Vláda nařizuje podle §170 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:"
Tento postup vlády se "jeví být zmatečným".
Účinnost celého zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění je odložena až k 1.1.2009.
Zastáváme názor, že podle zákona (i podle jiného obecně závazného právního předpisu vyšší nebo nižší právní síly), který není dosud účinný, nemohou v době přede dnem jeho účinnosti vznikat, měnit se či zanikat právní vztahy.
Jak tedy vláda může podle dosud neúčinného právního předpisu (zákona) něco nařizovat?