92/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 92/2018 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2018
Rozeslán dne 31. 5. 2018
Platnost od 31. 5. 2018
Účinnost od 31. 5. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 31.5.2018, s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 2 a 6, která nabývají účinnosti 1.6.2018, a ustanovení čl. IV bodů 2 až 4 a 7, čl. IX, který nabývá účinnosti 1.1.2019, a čl. VIII bodů 3, 7 a 12, která nabývají účinnosti 1.1.2020.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 218/2000 Sb., 187/2006 Sb., 73/2011 Sb., 259/2017 Sb., 310/2017 Sb.
Novelizován předpisem 335/2018 Sb., 164/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Změny v ustanoveních:

Čl. III - Přechodné ustanovení
 

 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

 • §5, §10, §25, §30, §51, §69, §70 (změny).
   
 • Změna v §10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Čl. VII - Přechodné ustanovení
 

Změny v ustanoveních:

 • body 2 a 6 - účinnost od 1.6.2018
  • poznámka pod čarou č. 76 vložená zákonem č. 303/2013 Sb. se zrušuje,
  • §109a (změna),
 • body 3, 4, 7, 10 a 12 - účinnost od 1.1.2019
 • §38b, §85, §116, §127 (změny).
   
 • Změna v §4b odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. - účinnost od 1.1.2019
   
 • Změna zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • v čl. I se bod 44 zrušuje,
 • v čl. I bodě 46 se text "Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i)." zrušuje,
 • v čl. III se bod 26 zrušuje,
 • v čl. VII se body 36, 40, 58, 72 a 85 zrušují.
   
 • Změna v čl. III zákona č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.