89/2024 Sb. - Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
ikona P
Číslo předpisu 89/2024 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 3. 2024
Rozeslán dne 16. 4. 2024
Platnost od 16. 4. 2024
Účinnost od 1. 7. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2026, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 147, které nabývá účinnosti 1.1.2024 (vzhledem k tomu, že byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.4.2024, uplatní se §9 odst. 4 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a účinnost bude 1.7.2024) a čl. I bodu 101, jde-li o §59b, které nabývá účinnosti 1.1.2027.
Novelizuje předpis 424/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 247/1995 Sb., 326/1999 Sb., 128/2000 Sb., 130/2000 Sb., 131/2000 Sb., 491/2001 Sb., 150/2002 Sb., 62/2003 Sb., 22/2004 Sb., 187/2006 Sb., 111/2009 Sb., 118/2010 Sb., 275/2012 Sb.
Anotace

Rozsáhlá novela zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

účinnost 1.1.2027 - §59b.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Rozsáhlá novela zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Rozsáhlá novela č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Čl. VI - Přechodná ustanovení.

Rozsáhlá novela zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení.

Rozsáhlá novela zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

Čl. X - Přechodná ustanovení.

Změna §19l, §20, §20a a §20b zákona č. 494/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Čl. XII - Přechodné ustanovení.

Změna §3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čl. XIV - Přechodné ustanovení.

Změna §5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Čl. XVI - Přechodné ustanovení.

Změna §158 a §158c zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení.

Změna §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Změna §48 a §88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Nové znění §88 a změny §89, §90 a §91 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Čl. XXII - Přechodná ustanovení.

Změna §29 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu.

Čl. XXIV - Přechodná ustanovení.

Změna §5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Čl. XXVI - Přechodné ustanovení.

Ruší §21 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení.

Změna §30 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu.

Čl. XXX - Přechodná ustanovení.