335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 335/2018 Sb.
Částka 162
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2018
Rozeslán dne 31. 12. 2018
Platnost od 31. 12. 2018
Účinnost od 31. 12. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2019, s výjimkou ustanovení čl. VI a VII, která nabývají účinnosti 31.12.2018, a ustanovení čl. IV, které nabývá účinnosti 1.7.2019.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 108/2006 Sb., 187/2006 Sb., 234/2014 Sb., 259/2017 Sb., 92/2018 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a změna některých dalších zákonů.

Změny:

  • Změny v §8 a §16b zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
  • Změna v §25 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Změny v §84 a §85 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
  • Změna v §2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě - účinnost od 1.7.2019.

Čl. V - Přechodná ustanovení

  • Změny v čl. VIII a čl. X zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony - účinnost od 31.12.2018.
  • Změna v čl. XII zákona č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - účinnost od 31.12.2018.