136/2021 Sb. - Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 136/2021 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 3. 2021
Rozeslán dne 19. 3. 2021
Platnost od 19. 3. 2021
Účinnost od 19. 3. 2021
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 187/2006 Sb., 73/2011 Sb., 259/2017 Sb., 164/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19.

Předmět úpravy

Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek.

Změna zákona č. 259/2017 Sb., o právu shromažďovacím.

Změna zákona č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.