540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
ikona P
Číslo předpisu 540/2020 Sb.
Částka 221
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2020
Rozeslán dne 18. 12. 2020
Platnost od 18. 12. 2020
Účinnost od 19. 12. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 5, které nabývá účinnosti 19.12.2020.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 243/2000 Sb., 110/2006 Sb., 187/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a změna některých dalších zákonů v souvislosti s paušální daní.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • bod 5. - účinnost od 19.12.2020
  • Změny v §45b v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Změny v ustanoveních:

  • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změny v ustanoveních:

Čl. VI - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změny v ustanoveních:

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

  • Změny v §5 v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Čl. X - Přechodné ustanovení

  • Změny v §6 a v §10 v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
  • Změny v §8 a v §10 v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
  • Změny v §3, §4 a v příloze č. 1 v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
  • Změny v §7 a v §8 v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Čl. XV - Přechodné ustanovení

Změny v ustanoveních: