30/1993 Sb. - Vyhláška o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 30/1993 Sb.
Částka 9
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VI bodů 22, 26 a 27 nabývají účinnosti dne 1.3.1993.
Platnost do 31. 12. 2008
Novelizuje předpis 141/1958 Ú.l., 143/1965 Sb., 95/1968 Sb., 182/1968 Sb., 51/1973 Sb., 165/1979 Sb., 149/1988 Sb.
Novelizován předpisem 73/2000 Sb.
Zrušen předpisem 187/2006 Sb.