513/1991 Sb. - Obchodní zákoník
ikona P
Číslo předpisu 513/1991 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 5. 11. 1991
Rozeslán dne 18. 12. 1991
Platnost od 18. 12. 1991
Účinnost od 1. 1. 1992
Platnost do 31. 12. 2013
Pr. př. je v úplném znění 63/2001 Sb.
Opraven předpisem REG 964602
Novelizuje předpis 174/1950 Sb., 61/1952 Sb., 42/1980 Sb., 83/1990 Sb.
Ruší předpis 141/1950 Sb., 4/1952 Ú.l., 101/1963 Sb., 109/1964 Sb., 118/1964 Sb., 135/1964 Sb., 136/1964 Sb., 137/1964 Sb., 174/1964 Sb., 87/1966 Sb., 73/1967 Sb., 187/1968 Sb., 37/1971 Sb., 152/1971 Sb., 156/1971 Sb., 118/1972 Sb., 101/1973 Sb., 104/1973 Sb., 77/1977 Sb., 82/1977 Sb., 106/1977 Sb., 44/1978 Sb., 84/1978 Sb., 1/1980 Sb., 28/1980 Sb., 38/1980 Sb., 61/1980 Sb., 62/1980 Sb., 64/1980 Sb., 140/1980 Sb., 27/1981 Sb., 53/1981 Sb., 57/1981 Sb., 91/1981 Sb., 26/1982 Sb., 165/1982 Sb., 179/1982 Sb., 181/1982 Sb., 23/1983 Sb., 24/1983 Sb., 45/1983 Sb., 104/1983 Sb., 8/1984 Sb., 11/1984 Sb., 13/1985 Sb., 49/1985 Sb., 31/1986 Sb., 1/1987 Sb., 12/1988 Sb., 98/1988 Sb., 130/1988 Sb., 155/1988 Sb., 156/1988 Sb., 173/1988 Sb., 67/1989 Sb., 80/1989 Sb., 81/1989 Sb., 140/1989 Sb., 142/1989 Sb., 143/1989 Sb., 144/1989 Sb., 147/1989 Sb., 148/1989 Sb., 154/1989 Sb., 170/1989 Sb., 180/1989 Sb., 181/1989 Sb., 199/1989 Sb., 200/1989 Sb., 3/1990 Sb., 26/1990 Sb., 27/1990 Sb., 28/1990 Sb., 29/1990 Sb., 30/1990 Sb., 37/1990 Sb., 57/1990 Sb., 104/1990 Sb., 112/1990 Sb., 162/1990 Sb., 176/1990 Sb., 256/1990 Sb., 265/1990 Sb., 533/1990 Sb., 124/1991 Sb., 132/1991 Sb., 386/1991 Sb., 414/1991 Sb.
Novelizován předpisem 264/1992 Sb., 591/1992 Sb., 600/1992 Sb., 286/1993 Sb., 156/1994 Sb., 84/1995 Sb., 94/1996 Sb., 142/1996 Sb., 77/1997 Sb., 15/1998 Sb., 165/1998 Sb., 356/1999 Sb., 27/2000 Sb., 29/2000 Sb., 30/2000 Sb., 105/2000 Sb., 367/2000 Sb., 370/2000 Sb., 120/2001 Sb., 239/2001 Sb., 353/2001 Sb., 501/2001 Sb., 15/2002 Sb., 125/2002 Sb., 126/2002 Sb., 151/2002 Sb., 308/2002 Sb., 309/2002 Sb., 312/2002 Sb., 476/2002 Sb., 87/2003 Sb., 88/2003 Sb., 281/2003 Sb., 437/2003 Sb., 85/2004 Sb., 86/2004 Sb., 257/2004 Sb., 360/2004 Sb., 484/2004 Sb., 499/2004 Sb., 554/2004 Sb., 626/2004 Sb., 179/2005 Sb., 216/2005 Sb., 377/2005 Sb., 413/2005 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 79/2006 Sb., 81/2006 Sb., 308/2006 Sb., 452/2006 Sb., 531/2006 Sb., 269/2007 Sb., 296/2007 Sb., 344/2007 Sb., 36/2008 Sb., 104/2008 Sb., 126/2008 Sb., 130/2008 Sb., 230/2008 Sb., 257/2008 Sb., 381/2008 Sb., 62/2009 Sb., 215/2009 Sb., 217/2009 Sb., 227/2009 Sb., 230/2009 Sb., 285/2009 Sb., 420/2009 Sb., 152/2010 Sb., 409/2010 Sb., 427/2010 Sb., 188/2011 Sb., 351/2011 Sb., 355/2011 Sb., 420/2011 Sb., 428/2011 Sb., 445/2011 Sb., 167/2012 Sb., 202/2012 Sb., 396/2012 Sb., 503/2012 Sb., 134/2013 Sb., 179/2013 Sb.
Prováděn předpisem 63/1992 Sb., 142/1994 Sb., 479/2000 Sb., 503/2000 Sb., 178/2002 Sb., 250/2005 Sb., 562/2006 Sb., 414/2011 Sb., 132/2013 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.