84/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/90 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 84/1995 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 4. 1995
Rozeslán dne 29. 5. 1995
Platnost od 29. 5. 1995
Účinnost od 1. 7. 1995
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 530/1990 Sb., 328/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb.
Novelizován předpisem 257/2004 Sb., 296/2007 Sb., 89/2012 Sb.