215/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 215/2009 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 20. 7. 2009
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 357/1992 Sb., 627/2004 Sb., 125/2008 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
 2. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
 3. č. 21/1992 Sb., o bankách,
 4. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
 5. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a
 6. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §59 (změny),
  • vkládají se nové §59a "Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu" až §59c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1e,
  • §60, §120 (změny),
  • vkládají se nové §120a a §120b včetně poznámky pod čarou č. 4a,
  • §125, §127, §147, §161a (změny),
  • §161e - nové znění,
  • §161f "Finanční asistence" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §161g,
  • §163, §163a, §165, §178, §183i, §183m, §186c, §187, §203, §204, §205, §209a, §215 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Jestliže soud jmenoval znalce podle §59 odst. 3 obchodního zákoníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ustanovení §59a až 59c obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, se nepoužijí.

 • Změna zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33 se včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje,
  • §34 se zrušuje,
  • §41 se zrušuje.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

 • Změna v §18 odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
 • Změna v §10 a §21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
  Změny v ustanoveních:
  • v §92 odst. 1 a §284 odst. 1 se číslovka "117" nahrazuje číslovkou "116",
  • §117 - nové znění.
 • Změna v §19c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 20.7.2009.