125/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
ikona P
Číslo předpisu 125/2002 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2002
Rozeslán dne 12. 4. 2002
Platnost od 12. 4. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 40/1964 Sb., 328/1991 Sb., 513/1991 Sb.
Novelizován předpisem 296/2007 Sb., 89/2012 Sb., 91/2012 Sb.