87/2003 Sb. - Nález ÚS ze dne 12.3.2003 ve věci návrhu na zrušení §183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/96 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 87/2003 Sb.
Částka 36
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 12. 3. 2003
Rozeslán dne 31. 3. 2003
Platnost od 31. 3. 2003
Účinnost od 31. 3. 2003
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 142/1996 Sb.