309/2002 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
ikona P
Číslo předpisu 309/2002 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 12. 7. 2002
Platnost od 12. 7. 2002
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I zákona č. 309/2002 Sb., ve kterém jsou měněny §80 a §81 zákona č. 258/2000 Sb. se ruší zákonem č. 274/2003 Sb. s účinností od 1.10.2003.
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 71/1967 Sb., 174/1968 Sb., 64/1986 Sb., 120/1990 Sb., 531/1990 Sb., 9/1991 Sb., 282/1991 Sb., 451/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 119/1992 Sb., 143/1992 Sb., 186/1992 Sb., 555/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 13/1993 Sb., 19/1993 Sb., 20/1993 Sb., 42/1994 Sb., 154/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 147/1996 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 79/1997 Sb., 201/1997 Sb., 15/1998 Sb., 161/1999 Sb., 166/1999 Sb., 221/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 101/2000 Sb., 130/2000 Sb., 151/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 231/2001 Sb., 320/2001 Sb., 491/2001 Sb., 139/2002 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb.
Novelizován předpisem 123/2003 Sb., 274/2003 Sb., 281/2003 Sb., 362/2003 Sb., 424/2003 Sb., 186/2004 Sb., 326/2004 Sb., 436/2004 Sb., 501/2004 Sb., 626/2004 Sb., 127/2005 Sb., 444/2005 Sb., 57/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 531/2006 Sb., 65/2007 Sb., 261/2007 Sb., 378/2007 Sb., 88/2008 Sb., 381/2008 Sb., 199/2010 Sb., 218/2011 Sb., 445/2011 Sb., 456/2011 Sb., 89/2012 Sb.
Zrušen předpisem 250/2014 Sb.