156/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 156/1994 Sb.
Částka 50
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 7. 1994
Rozeslán dne 29. 7. 1994
Platnost od 29. 7. 1994
Účinnost od 29. 7. 1994
Novelizuje předpis 328/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb.
Novelizován předpisem 296/2007 Sb., 89/2012 Sb.