381/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 381/2008 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 9. 2008
Rozeslán dne 20. 10. 2008
Platnost od 20. 10. 2008
Účinnost od 20. 10. 2008
Platnost do 5. 11. 2014
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 99/1963 Sb., 174/1968 Sb., 64/1986 Sb., 120/1990 Sb., 531/1990 Sb., 282/1991 Sb., 451/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 143/1992 Sb., 555/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 13/1993 Sb., 19/1993 Sb., 20/1993 Sb., 42/1994 Sb., 154/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 201/1997 Sb., 15/1998 Sb., 161/1999 Sb., 166/1999 Sb., 221/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 101/2000 Sb., 130/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 231/2001 Sb., 320/2001 Sb., 491/2001 Sb., 139/2002 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb.
Zrušen předpisem 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Změny:

 • Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §235 odst. 1 a v §254 se číslo "2009" nahrazuje číslem "2012".
  • v §235 odst. 1 a v §238 odst. 5 se číslo "2011" nahrazuje číslem "2014".
  • v §250 se číslo "2012" nahrazuje číslem "2015".

Naše poznámka č. 1:
Změna v §254 zákona odkládá jeho účinnost ze dne 1.1.2009 na den 1.1.2012.
Služební zákon byl přijat 26.4.2002 a publikován ve Sbírce zákonů, částka 84/2002 dne 28.5.2002.
Jeho účinnost byla původně byla stanovena dnem 1.1.2004. Dalšími novelami byla postupně odložena na 1.1.2005, 1.1.2007 a 1.1.2009.
Sloní matka je březí 24 měsíců. Služební zákon se podle všeho bude "rodit" celých 10 let.

 • Změna v čl. LV zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "2009" nahrazuje číslem "2012".

Naše poznámka č. 2:
V čl. LV zákona č. 309/2002 Sb. je stanovena jeho účinnost.
I vývoj zákona č. 309/2002 Sb. je zajímavý. Zákon byl přijat 13.6.2002 a publikován ve Sbírce zákonů, částka 114/2002 dne 12.7.2002. Účinnost byla stanovena dnem 1.1.2004. Novelou 281/2003 Sb. byla jeho účinnost odložena na 1.1.2005, novelou 624/2004 Sb. byla odložena na 1.1.2007 a novelou 531/2006 Sb. byla odložena na 1.1.2009.
Upozornění!
Odložením účinnosti zákona č. 309/2002 Sb. na den 1.1.2012 se opět odkládá účinnost změn provedených tímto zákonem ve 204 ustanoveních dalších 54 jiných zákonů.
Zákonodárce nám tuto "banalitu" opět opomněl zdůraznit a přehledně zobrazit.

Účinnost změn 20.10.2008.