136/1964 Sb. - Vyhláška, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
ikona P
Číslo předpisu 136/1964 Sb.
Částka 60
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 6. 1964
Rozeslán dne 30. 6. 1964
Platnost od 30. 6. 1964
Účinnost od 1. 7. 1964
Platnost do 25. 12. 1991
Provádí předpis 109/1964 Sb.
Novelizován předpisem 27/1990 Sb., 103/1990 Sb.
Zrušen předpisem 513/1991 Sb.