15/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 15/2002 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2001
Rozeslán dne 16. 1. 2002
Platnost od 16. 1. 2002
Účinnost od 1. 4. 2002
Novelizuje předpis 171/1991 Sb., 513/1991 Sb., 569/1991 Sb., 238/1992 Sb., 239/2001 Sb.
Novelizován předpisem 179/2005 Sb., 159/2006 Sb., 89/2012 Sb., 503/2012 Sb.