344/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 344/2007 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 3. 2008
Platnost do 30. 6. 2017
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 513/1991 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §13a, §21, §28, §29, §33, §34, §38i, §38j, §38k, §56, §153a, §164, §180, §183a, §183b, §183e, §220d, §220e, §220p, §263, §323a, §323c až §323e (změny),
  • §323f "Převod finančního kolaterálu" - nové znění,
  • §323g, §323h a §323i se zrušují,
  • §387, §735 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Povinnost vyhotovit a ukládat listiny ukládané do sbírky listin v českém jazyce podle §38k odst. 4 obchodního zákoníku se nevztahuje na listiny uložené do sbírky listin před dnem účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §24 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.3.2008.