476/2002 Sb. - Nález ÚS ze dne 2.10.2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/92 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/98 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 476/2002 Sb.
Částka 165
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 2. 10. 2002
Rozeslán dne 20. 11. 2002
Platnost od 20. 11. 2002
Účinnost od 31. 3. 2003
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 200/1990 Sb., 328/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 358/1992 Sb., 591/1992 Sb., 15/1998 Sb., 219/2000 Sb., 370/2000 Sb., 501/2001 Sb.