126/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/95 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/99 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 126/2002 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2002
Rozeslán dne 12. 4. 2002
Platnost od 12. 4. 2002
Účinnost od 1. 5. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 2 odst. 3, § 4 odst. 2 věty druhé, § 5a až 5m, § 11 odst. 2 věty druhé, § 11 odst. 5, § 16a odst. 2, § 25a odst. 4 věty poslední, § 25a odst. 5, § 26e odst. 2, § 38c až 38h a § 41m zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 593/1992 Sb., 219/1995 Sb., 363/1999 Sb., 239/2001 Sb.
Novelizován předpisem 278/2009 Sb., 89/2012 Sb., 323/2016 Sb.