370/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/98 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 370/2000 Sb.
Částka 100
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2000
Rozeslán dne 25. 10. 2000
Platnost od 25. 10. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti § 21 odst. 5 obchodního zákoníku nabývá účinnosti dnem 1.2.2001. § 27a odst. 4 a § 28 odst. 4 obchodního zákoníku nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost. § 31a obchodního zákoníku, § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, čl. VI části šesté (zákon č. 328/1991 Sb.), čl. IX a čl. X části sedmé nabývají účinnosti dnem 25.10.2000.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 200/1990 Sb., 328/1991 Sb., 513/1991 Sb., 358/1992 Sb., 15/1998 Sb.
Novelizován předpisem 501/2001 Sb., 476/2002 Sb., 88/2003 Sb., 296/2007 Sb., 89/2012 Sb., 250/2016 Sb.