308/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 308/2002 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 12. 7. 2002
Platnost od 12. 7. 2002
Účinnost od 12. 7. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 80e zákona o cenných papírech a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb. nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
Novelizuje předpis 530/1990 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 143/1992 Sb., 214/1992 Sb., 248/1992 Sb., 368/1992 Sb., 586/1992 Sb., 591/1992 Sb., 151/1996 Sb., 15/1998 Sb.
Novelizován předpisem 257/2004 Sb., 89/2012 Sb., 332/2014 Sb.