264/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 264/1992 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 28. 4. 1992
Rozeslán dne 10. 6. 1992
Platnost od 10. 6. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 40/1964 Sb., 65/1965 Sb., 52/1966 Sb., 403/1990 Sb., 528/1990 Sb., 87/1991 Sb., 92/1991 Sb., 335/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb.
Ruší předpis 15/1953 Sb., 95/1963 Sb., 134/1982 Sb., 72/1983 Sb.
Novelizován předpisem 6/2002 Sb., 264/2006 Sb., 89/2012 Sb., 91/2012 Sb.