44/1978 Sb. - Vyhláška, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
ikona P
Číslo předpisu 44/1978 Sb.
Částka 9
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 4. 1978
Rozeslán dne 3. 5. 1978
Platnost od 3. 5. 1978
Účinnost od 1. 7. 1978
Platnost do 30. 12. 1991
Ruší předpis 119/1964 Sb.
Provádí předpis 109/1964 Sb.
Novelizován předpisem 26/1982 Sb., 12/1988 Sb., 103/1990 Sb.
Zrušen předpisem 513/1991 Sb.