94/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 94/1996 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 1996
Rozeslán dne 26. 4. 1996
Platnost od 26. 4. 1996
Účinnost od 1. 6. 1996
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 328/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb.
Novelizován předpisem 296/2007 Sb., 89/2012 Sb.