165/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 165/1998 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 1998
Rozeslán dne 13. 7. 1998
Platnost od 13. 7. 1998
Účinnost od 1. 9. 1998
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 524/1992 Sb.
Novelizován předpisem 254/2000 Sb., 89/2012 Sb.