484/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 484/2004 Sb.
Částka 166
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 8. 2004
Rozeslán dne 7. 9. 2004
Platnost od 7. 9. 2004
Účinnost od 7. 9. 2004
Novelizuje předpis 526/1990 Sb., 513/1991 Sb., 143/2001 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
  2. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a
  3. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
    • Změny jsou provedeny v ustanoveních §1, §6 a §11.
  • Změna v §450 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 7.9.2004.