445/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 445/2011 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 28. 12. 2011
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 174/1968 Sb., 64/1986 Sb., 120/1990 Sb., 531/1990 Sb., 282/1991 Sb., 451/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 143/1992 Sb., 555/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 13/1993 Sb., 19/1993 Sb., 20/1993 Sb., 42/1994 Sb., 154/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 201/1997 Sb., 15/1998 Sb., 161/1999 Sb., 166/1999 Sb., 221/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 101/2000 Sb., 130/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 231/2001 Sb., 320/2001 Sb., 491/2001 Sb., 139/2002 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb.
Novelizován předpisem 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Změny:

 • Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §235 odst. 1 a v §254 se číslo "2012" nahrazuje číslem "2015".
  • v §235 odst. 1 a v §238 odst. 5 se číslo "2014" nahrazuje číslem "2017".
  • v §250 se číslo "2015" nahrazuje číslem "2018".

Poznámka:
Změna provedená v §254 zákona odkládá jeho účinnost ke dni 1.1.2015!

 • Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změna:
  • v čl. LV zákona se číslo "2012" nahrazuje číslem "2015".

Poznámka:
Tato změna odkládá účinnost zákona č. 309/2002 Sb. a všech změn tímto zákonem provedených až ke dni 1.1.2015.

Účinnost změn 28.12.2011.