351/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 351/2011 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 357/1992 Sb.
Novelizován předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

  • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
  • §2, §28, §32, §35, §37, §38i až §38k, §59a až §59c, §66 (změny),
  • vkládá se nový §66d "Pověření obchodním vedením" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21,
  • §71, §75 (změny),
  • vkládá se nový §75aa,
  • §120a, §120b, §143, §161a, §161e až §161g, §173, §178, §183, §183j, §184, §194, §196a, §202, §203, §218, §260, §263, §386 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Rejstříkové soudy na žádost toho, koho se to týká, odstraní ze sbírky listin podpisový vzor osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, podpisový vzor vedoucího organizační složky právnické osoby a smlouvu o rozdělení příjmů z podnikání, pokud byly tyto listiny založeny do sbírky listin přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Změna v §6 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §10 a §21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2012.