36/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/95 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 36/2008 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 2. 2008
Platnost od 12. 2. 2008
Účinnost od 12. 2. 2008
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 513/1991 Sb., 634/1992 Sb., 6/1993 Sb., 40/1995 Sb., 156/2000 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
 5. č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a
 6. č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Změny:

 • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 - "euronovela předmětu úpravy,
  • §2 (změny),
  • §4 "Nekalé obchodní praktiky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §5 "Klamavé obchodní praktiky" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 6b - nové znění,
  • §5a "Agresivní obchodní praktiky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §6 "Zákaz diskriminace spotřebitele" včetně nadpisu - nové znění,
  • §7a "Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami" včetně nadpisu - nové znění,
  • §7b "Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje,
  • §10, §11, §16 (změny),
  • §18b včetně poznámky pod čarou č. 12c - nové znění,
  • §23 "Dozor nad ochranou spotřebitele" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 až 28 - nové znění,
  • §23b a §23c se zrušují,
  • za §23a se vkládá nadpis, který zní:
   "Správní delikty",
  • §24 - nové znění,
  • vkládají se nové §24a a §24b,
  • §28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 se zrušuje,
  • Doplňují se přílohy č. 1 "Klamavé obchodní praktiky" a č. 2 "Agresivní obchodní praktiky" včetně nadpisů.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 - "euronovela předmětu úpravy,
  • §2 (změny),
  • §2b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje,
  • §5b, §5d, §7a až §7c, §8 až §8b (změny),
  • §8c včetně odkazu na poznámky pod čarou č. 36 a 37 - nové znění.
 • Změna v §50a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §44a odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Účinnost změn 12.2.2008.