142/1994 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky
ikona P
Číslo předpisu 142/1994 Sb.
Částka 45
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 6. 1994
Rozeslán dne 15. 7. 1994
Platnost od 15. 7. 1994
Účinnost od 15. 7. 1994
Platnost do 30. 12. 2013
Novelizuje předpis 45/1964 Sb.
Provádí předpis 40/1964 Sb., 513/1991 Sb.
Novelizován předpisem 163/2005 Sb., 33/2010 Sb., 180/2013 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.