626/2004 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
ikona P
Číslo předpisu 626/2004 Sb.
Částka 212
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 11. 2004
Rozeslán dne 10. 12. 2004
Platnost od 10. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení č. IX bodů 8, 9 a 10 a čl. X nabývají účinnosti dne 10.12.2004.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 140/1961 Sb., 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 71/1967 Sb., 88/1968 Sb., 174/1968 Sb., 50/1976 Sb., 29/1984 Sb., 64/1986 Sb., 120/1990 Sb., 200/1990 Sb., 531/1990 Sb., 282/1991 Sb., 283/1991 Sb., 451/1991 Sb., 463/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 119/1992 Sb., 143/1992 Sb., 279/1992 Sb., 555/1992 Sb., 582/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 10/1993 Sb., 13/1993 Sb., 19/1993 Sb., 20/1993 Sb., 42/1994 Sb., 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 273/1996 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 79/1997 Sb., 201/1997 Sb., 15/1998 Sb., 111/1998 Sb., 161/1999 Sb., 166/1999 Sb., 221/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 101/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 130/2000 Sb., 131/2000 Sb., 151/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 231/2001 Sb., 320/2001 Sb., 491/2001 Sb., 6/2002 Sb., 139/2002 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 201/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 274/2003 Sb., 361/2003 Sb., 362/2003 Sb., 427/2003 Sb., 187/2004 Sb., 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 65/2007 Sb., 234/2014 Sb., 250/2014 Sb., 332/2014 Sb., 110/2019 Sb.
Anotace

Parlament ČR přijal zákon č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. IX bodů 8, 9 a 10 a čl. X, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (10.12.2004).

Vzhledem k rozsahu textu a vážnosti jeho obsahu publikujeme v MAJÁKU na zvláštní stránce plný text této novely, a to včetně internetového odkazu na návrh novely a důvodovou zprávu v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Bližší rozbor této novely nebude v aplikaci MAJÁK prováděn.

Plný text zákona č. 626/2004 Sb. >>>