151/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
ikona P
Číslo předpisu 151/2002 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 3. 2002
Rozeslán dne 17. 4. 2002
Platnost od 17. 4. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první bodu 14, části čtvrté a páté, části desáté bodů 20 a 21 nabývají účinnosti dnem 17.4.2002.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 174/1968 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 83/1990 Sb., 84/1990 Sb., 1/1991 Sb., 2/1991 Sb., 237/1991 Sb., 424/1991 Sb., 451/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 634/1992 Sb., 283/1993 Sb., 117/1995 Sb., 148/1998 Sb., 326/1999 Sb., 151/2000 Sb., 458/2000 Sb., 6/2002 Sb., 7/2002 Sb., 14/2002 Sb.
Novelizován předpisem 436/2004 Sb., 127/2005 Sb., 413/2005 Sb., 329/2011 Sb., 89/2012 Sb., 250/2021 Sb.