367/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 367/2000 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2000
Rozeslán dne 23. 10. 2000
Platnost od 23. 10. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 513/1991 Sb., 337/1992 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 89/2012 Sb.