83/1990 Sb. - Zákon o sdružování občanů
ikona P
Číslo předpisu 83/1990 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 27. 3. 1990
Rozeslán dne 29. 3. 1990
Platnost od 29. 3. 1990
Účinnost od 1. 5. 1990
Platnost do 30. 12. 2013
Novelizuje předpis 68/1951 Sb., 126/1968 Sb., 128/1970 Sb., 194/1988 Sb.
Ruší předpis 30/1939 Sb., 320/1951 Ú.l.
Novelizován předpisem 300/1990 Sb., 513/1991 Sb., 68/1993 Sb., 151/2002 Sb., 230/2006 Sb., 342/2006 Sb., 33/2008 Sb., 227/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.