142/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 142/1996 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 1996
Rozeslán dne 30. 5. 1996
Platnost od 30. 5. 1996
Účinnost od 1. 7. 1996
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 75 a 79 a čl. II bodu 5 nabývají účinnosti dne 30.5.1996.
Opraven předpisem REG 964602
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 513/1991 Sb.
Novelizován předpisem 87/2003 Sb., 89/2012 Sb.