353/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 353/2001 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 9. 2001
Rozeslán dne 5. 10. 2001
Platnost od 5. 10. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Část šestá, sedmá a osmá nabývá účinnosti dnem 5.10.2001.
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 42/1994 Sb., 155/1995 Sb., 259/2001 Sb.
Novelizován předpisem 575/2002 Sb., 89/2012 Sb., 186/2016 Sb.