ikona Pikona R
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
ikona P
Číslo předpisu 250/2016 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 7. 2016
Rozeslán dne 3. 8. 2016
Platnost od 3. 8. 2016
Účinnost od 1. 7. 2017
Opraven předpisem REG 17001001
Novelizuje předpis 67/1993 Sb., 82/1995 Sb., 237/1995 Sb., 289/1995 Sb., 168/1999 Sb., 360/1999 Sb., 29/2000 Sb., 121/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 361/2000 Sb., 370/2000 Sb., 164/2001 Sb., 254/2001 Sb., 265/2001 Sb., 273/2001 Sb., 274/2001 Sb., 312/2001 Sb., 6/2002 Sb., 62/2002 Sb., 78/2002 Sb., 216/2002 Sb., 259/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 218/2003 Sb., 274/2003 Sb., 362/2003 Sb., 47/2004 Sb., 436/2004 Sb., 501/2004 Sb., 559/2004 Sb., 586/2004 Sb., 95/2005 Sb., 379/2005 Sb., 392/2005 Sb., 411/2005 Sb., 76/2006 Sb., 80/2006 Sb., 115/2006 Sb., 134/2006 Sb., 181/2006 Sb., 213/2006 Sb., 216/2006 Sb., 225/2006 Sb., 226/2006 Sb., 215/2007 Sb., 376/2007 Sb., 129/2008 Sb., 274/2008 Sb., 309/2008 Sb., 314/2008 Sb., 484/2008 Sb., 41/2009 Sb., 52/2009 Sb., 306/2009 Sb., 346/2009 Sb., 150/2010 Sb., 199/2010 Sb., 133/2011 Sb., 366/2011 Sb., 142/2012 Sb., 237/2012 Sb., 390/2012 Sb., 494/2012 Sb., 102/2013 Sb., 300/2013 Sb., 306/2013 Sb., 308/2013 Sb., 204/2015 Sb.
Ruší předpis 165/1990 Sb., 200/1990 Sb., 124/1993 Sb., 290/1993 Sb., 279/1995 Sb., 231/1996 Sb., 112/1998 Sb., 334/2002 Sb., REG 02130001, 340/2003 Sb., 344/2007 Sb.
Novelizován předpisem 173/2018 Sb., 285/2018 Sb., 277/2019 Sb., 54/2020 Sb., 325/2020 Sb., 261/2021 Sb., 417/2021 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb., 349/2023 Sb., 427/2023 Sb.
Prováděn předpisem 172/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.
§112 - Přechodná ustanovení
§113 - Zrušovací ustanovení