237/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 237/2012 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2012
Rozeslán dne 4. 7. 2012
Platnost od 4. 7. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 99/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §20, §21, §30 a §31 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná ustanovení - Čl. III

  1. Řízení o přestupcích nebo jiných správních deliktech na úseku rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb. nebo zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
  2. Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží nebo krajem v přenesené působnosti podle zákona č. 99/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou příjmem příslušného kraje.

Účinnost změn 1.9.2012.