274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
ikona P
Číslo předpisu 274/2003 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 8. 2003
Rozeslán dne 27. 8. 2003
Platnost od 27. 8. 2003
Účinnost od 1. 10. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XXI nabývá účinnosti dnem 1. září 2003, čl. I bodů 48, 143, 144 a 170, pokud jde o §83e odst. 1 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004 a čl. I bodu 5, pokud jde o §2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde o §3a odst. 4 a §3b, a bodu 11, pokud jde o §6 odst. 7, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o §2 odst. 9 a 12 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 200/1990 Sb., 455/1991 Sb., 552/1991 Sb., 368/1992 Sb., 48/1997 Sb., 79/1997 Sb., 110/1997 Sb., 123/2000 Sb., 258/2000 Sb., 231/2001 Sb., 254/2001 Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 477/2001 Sb., 309/2002 Sb., 130/2003 Sb.
Novelizován předpisem 426/2003 Sb., 316/2004 Sb., 626/2004 Sb., 264/2006 Sb., 378/2007 Sb., 375/2011 Sb., 255/2012 Sb., 268/2014 Sb., 250/2016 Sb.