112/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 112/1998 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 1998
Rozeslán dne 29. 5. 1998
Platnost od 29. 5. 1998
Účinnost od 1. 7. 1998
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 1 a 5 a čl. II nabývají účinnosti 1.1.1999.
Platnost do 30. 6. 2017
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 200/1990 Sb.
Novelizován předpisem 113/1998 Sb., 41/2009 Sb.
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.