484/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 484/2008 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 12. 2008
Rozeslán dne 31. 12. 2008
Platnost od 31. 12. 2008
Účinnost od 1. 2. 2009
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 119/2002 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů a
 2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4 až §7 (změny),
  • v §9 odst. 2 úvodní části ustanovení, §10 odst. 1 úvodní části ustanovení, §10 odst. 3 a v §11 odst. 1 písm. b) se za slovo "průkazu" vkládají slova "skupiny A",
  • v §9 odst. 2 úvodní části ustanovení, §10 odst. 1 úvodní části ustanovení a v §11 odst. 1 písm. b) se za slovo "licence" vkládají slova "skupiny A, F, G, H, I nebo J",
  • v §9 odst. 3, §73 odst. 1, §74 odst. 3 písm. d) a v §74 odst. 4 písm. b) se slova "kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv" nahrazují slovy "která je součástí právního řádu",
  • §9 (další změny),
  • §11 (další změny),
  • §12, §13, §15 (změny),
  • v §15 odst. 5 písm. b) a v §29 odst. 3 písm. b) se za slova "s ní" vkládají slova "na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném",
  • §17 až §19 (změny),
  • §22 "Bezúhonnost fyzické osoby" a §23 "Spolehlivost fyzické osoby" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11e, 11f, 12, 13 a 13a - nové znění,
  • §24 (změny),
  • §26 "Zánik platnosti zbrojního průkazu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §27 až §30 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §30a "Zánik platnosti průkazu zkušebního komisaře" včetně nadpisu,
  • §32, §33 (změny),
  • §37 "Zánik platnosti zbrojní licence" včetně nadpisu - nové znění,
  • §38 až §42 (rozsáhlé změny),
  • §44 až §46, §49, §50 (změny),
  • vkládá se nový §50a "Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva" včetně nadpisu,
  • §55, §57, §58, §63, §68, §70 až §74 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §75a včetně poznámky pod čarou č. 20a,
  • Hlava XII "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§76 až §77a) včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • §78 včetně poznámky pod čarou č. 22 - nové znění,
  • §79 (změny),
  • v příloze (rozsáhlé změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §42 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.2.2009.