165/1990 Sb. - O udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské federativní republiky
ikona P
Číslo předpisu 165/1990 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 7. 5. 1990
Rozeslán dne 10. 5. 1990
Platnost od 10. 5. 1990
Účinnost od 10. 5. 1990
Platnost do 30. 6. 2017
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.