215/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 215/2007 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2007
Rozeslán dne 22. 8. 2007
Platnost od 22. 8. 2007
Účinnost od 22. 8. 2007
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a
  2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Změny:

  • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • §27, §47 (změny),
    • v příloze k zákonu (změny).
  • Změna v §22 a §68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 22.8.2007.