360/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
ikona P
Číslo předpisu 360/1999 Sb.
Částka 111
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 1999
Rozeslán dne 30. 12. 1999
Platnost od 30. 12. 1999
Účinnost od 1. 4. 2000
Poznámka k účinnosti Čl. IV body 3, 4, 6 a 7, čl. V body 6 a 16 a čl. X body 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1.7.2000.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 200/1990 Sb., 576/1990 Sb., 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 368/1992 Sb., 307/1993 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 160/1995 Sb.
Novelizován předpisem 218/2000 Sb., 41/2009 Sb., 329/2011 Sb., 89/2012 Sb., 250/2016 Sb.